Slide 1Slide 2
Vận thăng ALIMAX 5829

Vận thăng ALIMAX 5829 có thể chở người và hàng : 1,2 tấn hoặc 12 người.

Dự án đã thực hiện
Đối Tác